Bài 25 : Sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxi - Hóa Học 8

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Sự oxi hóa, phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxi

1. Sự oxi hóa

    Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

         Ví dụ: Thanh sắt (màu xám bạc) để một thời gian ngoài không khí sẽ bị oxi hóa thành rỉ sắt có màu nâu đỏ.

2. Phản ứng hóa hợp

    Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất khác nhau. 

                                         $A + B \to C$

        Ví dụ:         $4P + 5O_2 \to 2P_2O_5$

                          $3Fe + 2O_2 \to Fe_3O_4$

3. Ứng dụng của oxi

  -  Khí oxi cần cho sự hô hấp của con người và động vật. Quá trình hô hấp giúp oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể con người và động vật thành khí cabonic và năng lượng duy trì sự sống.

  - Khí oxi cần dùng để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất, do khi các nhiên liệu được đốt cháy trong oxi sẽ tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí từ đó sẽ nâng cao được hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.