Bài 29 : Bài luyện tập 5 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài luyện tập 5

1. Khí oxi là một đơn chất phi kim hoạt động mạnh, có tính oxi hóa mạnh. Ở nhiệt độ cao tác dụng được với nhiều phi kim, kim loại và hợp chất.

2. Oxi là chất khí rất cần cho sự hô hấp của con người và động vật, dùng để đốt cháy nhiên liệu trong sản xuất và đời sống.

3. Nguyên liệu để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: Các hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao.

4. Sự tác dụng của oxi với các chất khác gọi là sự oxi hóa.

5. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

    Oxit gồm 2 loại: oxit axit và oxit bazơ.

6. Không khí là hỗn hợp nhiều chất khí: gồm oxi, nitơ, khí cacbonic, khí hiếm, khói bụi...

7. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

8. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chấy sinh ra hai hay nhiều chất mới.