Bài 31 : Tính chất - ứng dụng của hiđro - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Tính chất - Ứng dụng của Hiđro

- Kí hiệu hóa học: H. Nguyên tử khối bằng 1.

- Công thức hóa học dạng đơn chất: $H_2$

1) Tính chất vật lý

    - Khí Hiđro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan ít trong nước.

2) Tính chất hóa học

    - Khí Hiđro có tính khử khi tác dụng với các phi kim và một số oxit bazơ.

                                          $2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^o} 2H_2O$

                                          $CuO + H_2 \xrightarrow{t^o} Cu + H_2O$

        Khí Hiđro khử một số oxit kim loại tạo thành kim loại và nước.

3) Ứng dụng

    - Dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa do khi bị đốt cháy sinh ra một lượng nhiệt lớn.

    - Làm nguyên liệu sản xuất amoniac, axit và nhiều hợp chất hữu cơ.

    - Dùng làm chất khử để điều chế một số kim loại từ oxit của chúng.

    -  Khí hiđro được dùng để bơm vào khinh khí cầu, bóng nhám vì là khí nhẹ nhất.