Bài 34 : Bài luyện tập 6 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài luyện tập 6

1. Khí hiđro có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp hiđro kết hợp được với đơn chất oxi và một số oxit kim loại.

2. Khí hiđro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính chất rất nhẹ, tính khử và khi cháy tỏa nhiều nhiệt.

3. Điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm bằng cách cho dd axit HCl hoặc $H_2SO_4$ loãng tác dụng với kim loại như Zn, Fe, Al. Có thể thu khí hiđro vào bình bằng 2 cách: đẩy không khí hoặc đẩy nước.

4. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

5. Quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất là sự khử. Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

6. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa. Đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

7.  Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.