Bài 44: Bài luyện tập 8 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài luyện tập 8

1. Độ tan của một chất trong nước là số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định. Yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của một chất là nhiệt độ và áp suất (đối với chất khí).

2. Nồng độ dung dịch

 - Nồng độ phần trăm của dung dịch (C%) cho biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

                                  $C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$ 

-  Nồng độ mol của dung dịch ($C_M$ ) cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch: 

                                $C_M = \frac{n}{V} (mol/l)$

3. Cách pha chế một dung dịch theo nồng độ cho trước.

     Bước 1: Tính các đại lượng cần dùng: số mol, khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch, thể  tích dung dịch...

     Bước 2: Pha chế dung dịch theo các đại lượng đã được xác định.