Bài 8: Bài luyện tập 1 - Hóa Học 8

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học 8 qua các bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Luyện tập 1

1. Tất cả các vật chất được làm từ một số chất hay hỗn hợp chất.

    Mỗi chất có những tính chất vật lý, tính chất hóa học nhất định.

2. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện, gồm hạt nhân có proton mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm.

  - Khối lượng hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử.

3. Nguyên tố hóa học là những nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân.

  - Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (1đvC = 1/12 khối lượng của nguyên tử C).

4. Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất.

  - Phân tử khối là khối lượng của một phân tử, có giá trị bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử trong phân tử.