Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit etylic và chất béo - Hóa học 9

Giúp học sinh luyện tập kiến thức hóa học lớp 9, Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit etylic và chất béo qua các bài tập trắc nghiệm.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây