Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ - Lịch sử lớp 10

Thời kì các quốc gia đầu tiên. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ.

1. Thời kì các quốc gia đầu tiên.

- 1500 năm TCN, các quốc gia nhỏ hình thành trên lưu vực sông Hằng.

- Thế kỉ III TCN A sô ca có công thống nhất Ấn Độ cổ đại. Cho xây dựng quân đội và truyền bá văn hóa Phật giáo vào Ấn Độ.

2. Thời kì Vương triều Gup-ta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ.

- Thế kỉ thứ VII dưới thời vương triều Gup-ta, văn hóa Ấn Độ được hình thành và phát triển.

- Tôn giáo :

+ Đạo Phật : tiếp tục đư¬ợc phát triển, truyền bá khắp Ấn Độ. Kiến trúc Phật giáo phát triển (chùa hang, t¬ượng Phật bằng đá).

+ Ấn Độ giáo hay đạo Hin-đu ra đời và phát triển, với tín ngưỡng từ cổ xưa, tôn thờ nhiều thần thánh. Các công trình kiến trúc thờ thần cũng đư¬ợc xây dựng với phong cách nghệ thuật độc đáo.
+ Hồi giáo bắt đầu được truyền bá đến Trung Á, lập nên Vương quốc Hồi giáo nữa ở Tây Bắc Ấn Độ.
- Chữ viết : có từ rất sớm, từ chữ đơn giản Bra-mi (Brahmi) đã nâng lên, sáng tạo và hoàn thiện thành hệ chữ Phạn (Sanskrit) dùng để viết văn, khắc bia. Chữ Pa-li viết kinh Phật. 
- Văn học cổ điển Ấn Độ – văn học Hin-đu, mang tinh thần và triết lí Hin-đu giáo rất phát triển (giới thiệu vắn tắt bộ sử thi nổi tiếng).
- Về kiến trúc : có nghệ thuật tạc tượng Phật ; một số công trình mang dấu ấn kiến trúc Hồi giáo, xây dựng kinh đô Đê-li trở thành một thành phố lớn nhất thế giới lúc bấy giờ.
- Những giá trị và ý nghĩa : làm nền cho văn hoá truyền thống Ấn Độ có giá trị văn hoá vĩnh cửu.
- Có ảnh hưởng ra bên ngoài, nhất là khu vực Đông Nam Á, đồng thời bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hoá Đông - Tây.