Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào. - Lịch sử lớp 10

Các giai đoạn lịch sử lớn và nét tiêu biểu của văn hóa Campuchia và Lào.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và vương quốc Lào.

1. Vương quốc campuchia

a) Sự hình thành :
- Ở Campuchia dân tộc chủ yếu là Khơme.
- Địa bàn sinh sống ban đầu là phía Bắc nước Campuchia ngày nay trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Kông; đến thế kỷ VI Vương quốc người Campuchia được thành lập.
- Thời kỳ Angco (802 – 1432) là thời kỳ phát triển nhất của vương quốc Campuchia, họ quần cư ở Bắc Biển hồ, kinh đô là Ang co được xây dựng ở Tây bắc Biển Hồ.
b) Biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt:
+ Về kinh tế: nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển.
+ Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.
+ Ăng co còn chinh phục các nước láng giềng, trở thành cường quốc trong khu vực.
c) Văn hoá: sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.
d) Kiến trúc : nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăngco.

2. Vương quốc Lào

a) Sự hình thành :
- Cư dân cổ chính là người Lào Thơng chủ nhân của nền văn hoá đồ đá, đồ đồng. 
- Đến thế kỉ XIII mới có nhóm người nói tiếng Thái di cư đến sống hoà hợp với người Lào Thơng gọi là Lào Lùm (người Lào ở thấp). Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.
- Năm 1353 Pha Ngừm thống nhất các mường Lào lên ngôi đặt tên nước là Lang Xang (triệu voi).
- Thời kỳ thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII, dưới triều vua Xulinha Vôngxa.
b) Những biểu hiện phát triển:
+ Tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn: chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.
+ Đất nước có nhiều sản vật quý, buôn bán trao đổi với cả người Châu Âu, lào còn là trung tâm Phật giáo.
+ Giữ quan hệ hoà hiếu với Campuchia và Đại Việt, kiên quyết chống quân xâm lược Miến Điện.
c) Văn hoá:
+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ viết của Campuchia và Mianma.
+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong phú hồn nhiên.
+ Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật giáo điển hình là That luông ở Viêng Chăn. 
d) Nền văn hoá truyền thống: Campuchia và Lào đều chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trên các lĩnh vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc.
- Song tiếp thu mỗi nước đều đem lồng nội dung của mình vào, xây dựng nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.