Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX - Lịch sử lớp 12

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết bài 10: Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX

I. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

1. Nguồn gốc và đặc điểm

   - Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
   - Đặc điểm lớn nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Khoa học trử thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệSự phát triển và tác động to lớn.

2. Những thành tựu tiêu biểu

   - Tháng 3- 1997, các nhà khoa học đã tạo ra được con cừu Đôli bằng phương pháo sinh sản vô tính từ một tế bào lấy từ tuyến vú của một con cừu đang có thai. Tháng 6 - 2000, sau 10 năm nghiên cứu hợp tác, các nhà khoa học của Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc đã công bố "Bản đồ gen người". Đến tháng 4 - 2003, "Bản đồ gen người" mới được giải mã hoàn chỉnh.
   - Trong lĩnh vực công nghệ , đã xuất hiện những phát minh quan trọng, đặt được những thành tựu to lớn: những công cụ sản xuất mới; những nguồn năng lượng mới; những vật liệu mới; công nghệ sinh học; thông tin liên lạc và giao thông vận tải; chinh phục vũ trụ
   - Trong những thập niên gần đây,công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ như một sự bùng nổ trên phạm vi toàn cầu.Hiện nay, máy tính được sử dụng khắp nơi và có khả năng liên kết với nhau bởi các mạng truyền dữ liệu, hình thành mạng thông tin máy tính toàn cầu. Có thể nói, ngày nay nền văn minh nhân loại đã sang một chương mới - "văn minh thông tin"
   - Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ có những tácđộng tích cực về nhiều mặt như tăng năng suất lao động, không ngùng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người

II. Xu thế toàn cầu hóa và ảnh hưởng của nó

   - Một hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ là từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, nhất là từ sau Chiến tranh lạnh, trên thế giới đã diễn ra xu thế toàn cầu hóa
   - Xét về bản chất,toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của tất cả các khu vực các quốc gia, cac dân tộc trên thế giới
   - Những biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa ngày nay là:
   + Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế
   + Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia
   + Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn
   + Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực
   - Là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, toàn cầu hóa là xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được. Nó có mặt tích cực và mặt tiêu cực, nhất là đối với các nước đang phát triển.
   - Toàn cầu hóa là thời cơ lịch sử, là cơ hội rất to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời tạo ra thách thức to lớn.