Bài 6: Nước Mĩ - Lịch sử lớp 12

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết bài 6: Nước Mĩ

I. Nước Mĩ từ năm 1945 đến năm 1973

   - Về kinh tế, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ
   - Khoảng 20 năm sau chiến tranh, Mĩ trử thành tung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới
   - Kinh tế Mĩ có được sự phát triển và sức mạnh to lớn như vậy là do:
   + Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú, nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao
   + Lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận
   + Áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại
   + Các tổ hơp công nghiệp - quân sự, các công ty, tập đoàn tư bản lũng đoạn Mĩ có sức sản xuất, cạnh tranh lớn và có hiệu quả trong và ngoài nước
   + Các chính sách và biện pháp điều tiết của Nhà nước 
   - Về khoa học kĩ thuật. Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại, đạt được nhiều thành tựu lớn.
   - Về chính trị - xã hội, chính sách đối nội chủ yếu của chính quyền Mĩ đều nhằm cải thiện tình hình xã hội. Đồng thời luôn thực hiện chính sách nhằm ngăn chặn, đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân và các lực lượng tiến bộ.
   - Xã hội Mĩ vẫn chưa đựng nhiều mâu thuẫn giữa các tầng lớp xã hội. Trong khi đó, cuộc đấu tranh của nhân dân diễn ra dưới nhiều hình thức.
   - Về đối ngoại, Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.
   - Tháng 2 - 1972, Tổng Thống Níchxơn sang thăm Trung Quốc. Năm 1979, quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Trung được thiết lập. Đến tháng 5 - 1972, Níchxơn tới thăm Liên Xô.

II. Nước Mĩ từ năm 1973 đến năm 1991

   - Năm 1973, kinh tế Mĩ lâm vào khủng hoảng và suy thoái kéo dài đến năm 1982
   - Từ năm 1983, kinh tế Mĩ bắt đầu phục hồi và phát triển trở lại nhưng tỉ trọng của kinh tế Mĩ trong nền kinh tế thế giới giảm sút nhiều so với trước
   - Sau thất bại trong cuộc chiến ttranh xâm lược Việt Nam, Mĩ phải kí Hiệp định Pari (1973) và rút quân về nước, các chính quyền Mĩ tiếp tục triển khai "chiến lược toàn cầu". Mĩ vẫn tăng cường chạy đua vũ trang. Sự đối đầu của Xô - Mĩ đã làm suy giảm vị trí kinh tế và chính trị của Mĩ trong khi Tây Âu và Nhật lại có điều kiện vươn lên
   - Tháng 12 - 1989, Mĩ và Liên Xô đã chính thức tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh, mở ra thời kì mới trên trường quốc tế-xã

III. Nước Mĩ từ năm 1991 đến năm 2002 

   - Trong suốt thập kỉ 90, kinh tế Mĩ vẫn đứng đầu thế giới.
   - Khoa học - kĩ thuật vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ.MĨ chiếm tới 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới.
  - Về chính trị và đối ngoại, trong thập kỉ 90, chính quyền B. Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược "Cam kết và mở rộng":
   + Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sự mạnh, sẵn sàng chiến đấu
   + Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ
   + Sử dụng khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
   - Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc và trật tự thế giới hai cực Ianta tan rã, Mĩ càng tìm cách vươn lên chi phối, lãnh đạo toàn thế giới.
   - Chủ nghĩa khủng bố sẽ là một trong những yếu tố dẫn đến sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ khi bước vào thế kỉ XXI.
   - Mĩ bình tường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11 - 7 - 1995.