Các nước châu Á - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 4 Lịch Sử 9 Các nước châu Á

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Các nước châu Á

I. Tình hình chung

* Giai đoạn: sau chiến tranh thế giới thứ hai đến đầu những năm 50

- Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc dấy lên khắp châu Á.
- Cuối những năm 50 phần lớn các nước châu Á giành được độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ….

* Giai đoạn từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay

- Tình hình không ổn định.
- Nhiều cuộc chiến tranh xâm lược đã diễn ra.
- Nhiều cuộc tranh chấp biên giới hoặc li khai xảy ra…..

* Những thành tựu kinh tế, xã hội của châu Á ( 1945 đến nay )

- Một số nước đạt được thành tựu to lớn về kinh tế : Nhật, Hàn Quốc, Xin-ga-po…
- Thế kỉ XXI được dự đoán sẽ là thế kỉ của châu Á.
+ Ấn Độ đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội -  thành công với "cách mạng xanh", đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân và công nghệ vũ trụ.

II. TRUNG QUỐC

1. Sự ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

- Từ 1946 – 1949, Trung Quốc diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Quốc dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc với sự thất bại của Đảng Quốc dân, Tưởng Giới Thạch thua chạy ra Đài Loan.
- 1/10/1949 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. 
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Kết thúc ách thống trị hơn 1000 năm của đế quốc nước ngoài và hàng ngàn năm của chế độ phong kiến Trung Quốc.
+ Đưa Trung Hoa bước sang một kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do.
+ Hệ thống chủ nghĩa xã hội được nối liền từ châu Âu sang châu Á.

4. Công cuộc cải cách - mở cửa ( 1978 đến nay )

- 12/1978  Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra và thực hiện đường lối cải cách - mở cửa. 
- Nội dung:
+ Xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đặc sắc Trung Quốc.
+ Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
+ Thực hiện cải cách mở cửa.
+ Hiện đại hoá đất nước, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
- Thành tựu: 
+ Kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới: 9,6% /năm.
+ Tiềm lực kinh tế đứng thứ 7 thế giới.
+ Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.
- Đối ngoại: 
+ Địa vị quốc tế được nâng cao.
+ Bình thường hoá quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam….
+ Mở rộng quan hệ hợp tác các nước trên thế giới.
+ Thu hồi chủ quyền với Hồng Kông (7/1997) và Ma Cao (12/1999).