Các nước châu Phi - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 6 Lịch Sử 9: Các nước châu Phi

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Các nước châu Phi

I. TÌNH HÌNH CHUNG

* Sau Chiến tranh thế giới thứ II - 1945 

- Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân diễn ra sôi nổi.
- Nổ ra sớm nhất ở Bắc Phi.
- 7/1952, Binh biến ở Ai Cập thành lập nước Cộng hoà Ai Cập 18/6/1953.
- 1954-1962, nhân dân An-giê-ri đấu tranh vũ trang chống Pháp giành độc lập.
- 1960, có 17 nước giành độc lập 
-> “Năm châu Phi”. 

* Sau khi giành được độc lập 

- Các nước xây dựng đất nước phát triển kinh tế - xã hội thu nhiều thành tích.
- Tuy nhiên nhiều nước châu Phi vẫn ở trong tình trạng nghèo đói, lạc hậu. Khó khăn: đói nghèo, lạc hậu xung đột nội chiến, nợ nần, bệnh tật ...
- Những năm gần đây, cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các nước châu Phi đã tích cực tìm kiếm các biện pháp giải quyết các cuộc xung đột, phát triển kinh tế, thành lập liên minh châu Phi (AU).

II. Cộng hoà Nam Phi

1. Khái quát chung

- 1662, là thuộc địa của Hà Lan.
- Đầu thế kỷ XIX là thuộc địa Anh.
- 1910, Liên bang Nam Phi thành lập.
- 1961, thành lập Cộng hoà Nam Phi.

2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc

- Trong hơn 3 thế kỉ chính quyền thực dân da trắng thi hành chính sách phân biệt chủng tộc cực kỳ tàn bạo.
- Dưới sự lãnh đạo của “Đại hội dân tộc Phi” (ANC), nhân dân châu Phi bền bỉ đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.
- Năm 1993, chính quyền da trắng tuyên bố xoá bỏ chế độ Apácthai.
- Tháng 5/1994, Nenxơn Manđêla đã trúng cử Tổng thống -> chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt của nó sau hơn 3 thế kỷ tồn tại.
- Tháng 6/1996, chính quyền mới đề ra chiến lược kinh tế vĩ mô nhằm mục đích: phát triển sản xuất, cải thiện mức sống của người da đen, xoá bỏ “Chế độ Apácthai về kinh tế” còn tồn tại với người da đen.