Các nước Mĩ La-tinh - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 7 Lịch Sử 9: Các nước Mĩ La-tinh

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Các nước Mĩ La-tinh

I. Những nét chung

- Đầu thế kỉ XIX nhiều nước giành được độc lập từ thực dân Tây Ban Nha: Braxin, Achentina, Pêru….
- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh bị lệ thuộc và trở thành “sân sau” của Mĩ.
- Sau chiến tranh thế giới hai, cách mạng có nhiều biến chuyển mạnh mẽ:
+ 1959: cách mạng Cu-ba thắng lợi.
+ 1980: một cao trào đấu tranh bùng nổ, Mỹ La-tinh gọi là “lục địa bùng cháy”, lật đổ chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước, thành lập chính quyền dân tộc – dân chủ.
+ Phong trào cách mạng ở Chi- lê và Ni- ca -ra -goa...
- Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước:
* Thành tựu:
+ Củng cố độc lập, chủ quyền.
+ Dân chủ hoá chính trị.
+ Cải cách kinh tế.
+ Thành lập các tổ chức liên minh khu vực hợp tác và phát triển kinh tế.
- Tuy nhiên, từ đầu những năm 90 tình hình chính trị, kinh tế ở nhiều nước gặp nhiều khó khăn, căng thẳng.
- Hiện nay, các nước Mĩ La tinh đang tìm cách khắc phục và đi lên ( Bra-xin, Mê-hi-cô..)

II. Cu-ba - hòn đảo anh hùng

1. Khái quát

- Nằm ở vùng biển Ca-ri-bê, hình dạng giống như con cá sấu.

2. Phong trào cách mạng

a. Hoàn cảnh:
- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển.
- 3/1952, chế độ độc tài Batixta được thiết lập ở Cu- ba.
b. Diễn biến 
- 26/7/1953, tấn công trại lính Môn-ca-đa, mở đầu thời kì khởi nghĩa vũ trang.
-> Phi-đen bị bắt.
- 1955, Phi-đen bị trục xuất sang Mê-hi-cô.
- 11/1956, Phi-đen về nước, trực tiếp tiếp tục lãnh đạo cách mạng.
- Nhân dân Cu-ba kiên cường, bền bỉ chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô.
- 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ, cách mạng thắng lợi.
c. Cu-ba xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa 
- Nhiệm vụ:
+ Cải cách ruộng đất.
+ Quốc hữu hoá các xí nghiệp của tư bản nước ngoài.
+ Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.
- Tháng 4/1961, Cu-ba tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Thành tựu:
+ Xây dựng công nghiệp cơ cấu hợp lý.
+ Nông nghiệp đa dạng.
+ Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển.
- Kiên trì với chủ nghĩa xã hội.