Các nước Tây Âu - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 10 Lịch Sử 9: Các nước Tây Âu

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Các nước Tây Âu

I. Tình hình chung

1. Hoàn cảnh

-Cuối 1944, sau Chiến tranh, các nước Tây Âu kinh tế bị tàn phá nặng nề.

2. Biện pháp

-1948-1951, 16 nước Tây Âu nhận viện trợ Mĩ theo “Kế hoạch phục hưng châu Âu” (Kế hoạch Mác-san) -> Nền kinh tế nhanh chóng được phục hồi nhưng lệ thuộc nhiều vào Mĩ.

3. Đối nội, đối ngoại

a. Đối nội:

- Thu hẹp quyền tự do, dân chủ.
- Xóa bỏ mọi lực lượng tiến bộ.
- Ngăn cản phong trào công nhân và dân chủ.

b. Đối ngoại:

- Nhiều nước Tây Âu tiến hành chiến tranh xâm lược nhằm khôi phục ách thống trị với các nước thuộc địa trước đây nhưng đều thất bại.
- Tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO.

4. Đức sau chiến tranh

- Nước Đức bị chia thành 4 khu vực chiếm đóng.
- 9/1949, thành lập Cộng hòa Liên bang Đức.
- 10/1949, thành lập Cộng hòa dân chủ Đức.
- 3/10/1990, thống nhất thành Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày nay, trở thành quốc gia có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất châu Âu.

II. Sự liên kết khu vực

- Từ năm 1950, khi nền kinh tế các nước Tây Âu được khôi phục, do yêu cầu phát triển, xu hướng liên kết khu vực dần xuất hiện.
- Nguyên nhân dẫn đến sự liên kết khu vực;
+ Các nước Tây Âu có chung nền văn minh lâu đời, có nền kinh tế không có nhiều cách biệt, liên kết để mở rộng thị trường, khắc phục chia rẽ về chính trị.
+ Để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mĩ, cạnh tranh với các nước ngoài khu vực.
- 4/1951, Cộng đồng than thép châu Âu ra đời.
- 3/1957, thành lập Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
- 7/1967, Cộng đồng châu Âu ra đời (EC).
- 12/1991, họp hội nghị cấp cao tại Ma-xtrích: 
+ Xây dựng thị trường châu âu với liên minh kinh tế và tiền tệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhất. Ngày 1 – 1 – 1999, phát hành đồng EURO.
+ Xây dựng liên minh chính trị, mở rộng liên kết chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung.
- 1993, lấy tên gọi là Liên minh châu Âu (EU).