Nước Mĩ - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 8 Lịch Sử 9: Nước Mĩ

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Nước Mĩ

I. Tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

- Mĩ thu nhiều lợi nhuận từ Chiến tranh thế giới thứ hai, trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới.

1. Nguyên nhân phát triển kinh tế:

- Không bị chiến tranh tàn phá, mà làm giàu từ chiến tranh thông qua buôn bán vũ khí.
- Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, giàu tài nguyên, có nhiều nhân công với trình độ kĩ thuật, tay nghề cao,…
- Thừa hưởng và áp dụng thành công các thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới.
- Quá trình tập trung tư bản cao, các tổ hợp công nghiệp – quân sự hoạt động có hiệu quả, và đặc biệt là vai trò điều tiết của Nhà nước.

2. Thành tựu:

- Kiếm được 114 tỉ USD nhờ bán vũ khí.
- Là chủ nợ duy nhất trên thế giới.
- Độc quyền về vũ khí nguyên tử.
- Chiếm hơn  một nửa sản lượng công nghiệp thế giới.
- Nông nghiệp: Gấp 2 lần (Anh + Pháp + Đức + Ý + Nhật Bản).
- Nắm 3/4 trữ lượng vàng thế giới.

3. Trong những thập niên tiếp sau:

- Không còn ưu thế tuyệt đối như trước:
+ Công nghiệp giảm
+ Dự trữ vàng giảm.
- Nguyên nhân suy giảm:
+ Nhận Bản và Tây Âu cạnh tranh ráo riết.
+ Kinh tế không ổn định, thường xuyên khủng hoảng dẫn đến suy thoái.
+ Chi phí quân sự lớn.
+ Chênh lệch giàu nghèo quá lớn, gây nên sự không ổn định về kinh tế và xã hội.

II. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh 

1. Chính sách đối nội:

- Hai đảng: Dân chủ và Cộng hoà thay nhau cầm quyền.
- Ban hành một loạt đạo luật phản động:
+ Cấm Đảng cộng sản hoạt động.
+ Chống phong trào đình công.
+ Loại bỏ những người tiến bộ ra khỏi Chính phủ.
+ Đàn áp phong trào công nhân.
+ Thực hiện phân biệt chủng tộc.
- Phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân liên tục dấy lên mạnh mẽ.

2. Chính sách đối ngoại:

- Đề ra “Chiến lược toàn cầu”, mưu đồ bá chủ thế giới.
- Chống lại các nước xã hội chủ nghĩa.
- Viện trợ để lôi kéo, khống chế các nước nhận viện trợ, lập các khối quân sự, tiến hành chiến tranh xâm lược.