Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 13 Lịch Sử 9 Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

I. Những nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau 1945 đến nay

1. Sau năm 1945, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống trên thế giới, trải dài từ châu Âu, Á, Mĩ La- tinh.
Nửa sau thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội đã trở thành lực lượng hùng mạnh.

2. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh đã giành được những thắng lợi to lớn.

3. Sau năm 1945 các nước tư bản có sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, hình thành ba trung tâm kinh tế lớn trên thế giới là Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản.

4. Xác lập trật tự thế giới 2 cực do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.
+ Sau năm 1945, một trật tự thế giới hai cực được xác lập do Liên Xô và Mĩ đứng đầu. Thế giới chia làm hai phê đối đầu căng thẳng với đỉnh cao là Chiến tranh lạnh.
+ Năm 1989, Chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới chuyển dần sang xu thế hòa hoãn, đối thoại.

5. Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật có những tiến bộ phi thường đạt nhiều thành tựu kỳ diệu trong mọi lĩnh vực.

II. Các xu thế phát triển của thế giới ngày nay

- “Trật tự thế giới hai cực” do Xô – Mĩ đứng đầu dần tan rã, một trật tự thế giới mới đa cực với nhiều trung tâm dần hình thành.
- Các cường quốc ra sức điều chỉnh các mối quan hệ theo hướng hòa hoãn, thỏa hiệp.
- Hầu hết tất cả các quốc gia đang ra sức điều chỉnh các chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm, tích cực mở rộng hợp tác quốc tế.
- Ở nhiều khu vực, hòa bình bị đe dọa nghiêm trọng thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột quân sự, nội chiến, mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chủ nghĩa khủng bố, li khai,..

=> Xu hướng chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.