Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai - Lịch sử lớp 9

Lý thuyết tóm tắt và bài tập trắc nghiệm bài 11 Lịch Sử 9 Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Lý thuyết Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

I. Sự hình thành trật tự thế giới mới

1. Hội nghị Ianta

a) Hoàn cảnh
- Chiến tranh thế giới lần thứ hai sắp kết thúc.
- Hội nghị được triệu tập ( tại (Liên Xô) từ 4-11/2/1945 gồm 3 nguyên thủ: Mĩ, Anh, Liên Xô.
b) Nội dung
- Quyết định phân chia khu vực.
* Châu Âu:
- Liên Xô: Đông Đức, Đông Âu.
- Mĩ và Anh: Tây Đức và Tây Âu.
* Châu Á:
+ Giữ nguyên trạng Mông Cổ.
+ Trả lại Liên Xô phía nam đảo Xa-kha-lin.
+ Trả lại Trung Quốc: Mãn Châu, Đài Loan…
+ Công nhận độc lập cho Triều Tiên nhưng tạm thời do Mĩ và Liên Xô chiếm đóng.
c) Hệ quả:
- Trật tự 2 cực I-an-ta hình thành

II. Sự thành lập Liên hợp quốc

1. Nhiệm vụ

-  Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
- Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng, dân tộc tự quyết.

2. Vai trò

- Giữ gìn hoà bình và an ninh thế giới.
- Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, A- pác- thai.
- Giúp các nước phát triển về kinh tế.

III. “Chiến tranh lạnh”

1. Hoàn cảnh ra đời

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang tình trạng đối đầu căng thẳng, giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
- Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mĩ và các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

2. Thực hiện

- Mĩ và các nước chạy đua vũ trang.
- Thành lập một loạt các khối quân sự. 
- Thực hiện bao vây, cấm vận, cô lập chính trị.....

3. Hậu quả

- Thế giới luôn căng  thẳng.
- Hao tổn sức người, sức của.

IV. Thế giới sau “Chiến tranh lạnh”

- Hòa hoãn, hòa dịu quốc tế từ đối đầu chuyển sang đối thoại.
- Tiến tới xác lập “thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
- Các nước điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
- Đầu những năm 90 của TKXX, nhiều khu vực xảy ra xung đột quân sự hoặc nội chiến.
* Xu thế chung hiện nay: hoà bình, ổn định hợp tác và phát triển kinh tế.