Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước - Sinh học 10

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

I. Các nguyên tố hoá học

- Thế giới sống và không sống đều được cấu tạo bởi nguyên tố hóa học

- Có 92 nguyên tố hóa học trong tự nhiên, trong đó:

+ Các nguyên tố C,H,O,N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống

+ C là nguyên tố đặc biệt quan trọng tạo nên sự đa dạng các đại phân tử hữu cơ

* Nguyên tố đa lượng:

- Các nguyên tố chiếm tỷ lệ lớn hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống

- Tham gia cấu tạo các đại phân tử như prôtêin, axit nucleic,…

VD: C, H, O, N, S, P, K…

* Các nguyên tố vi lượng:

- Các nguyên tố chiếm tỷ lệ nhỏ hơn 0,01% khối lượng cơ thể sống

VD: F, Cu, Fe, Mn, Mo, Se, Zn, Co, B, Cr…

* Vai trò:

- Tham gia xây dựng nên cấu trúc tế bào.

- Thành phần cơ bản của enzim, vitamin…

II. Nước và vai trò của nước trong tế bào

1. Cấu trúc và đặc tính lý hoá của nước:

- Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử ôxy với 2 nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hoá trị.

- Phân tử nước có tính phân cực. O mang điện âm còn H mang điện dương.

- Giữa các phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh điện( do liên kết hiđrô) tạo ra mạng lưới nước.

2. Vai trò của nước đối với tế bào:

- Là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào.

- Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý, sinh hoá của tế bào.

- Tham gia điều hoà, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể