Bài 10. Quang hợp và năng suất cây trồng - Sinh học 11

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng và các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp: tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Quang hợp và năng suất cây trồng

I.Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

- Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng, 5 - 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.
- Năng suất sinh học: là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
- Năng suất kinh tế: là 1 phần của năng suất sinh học được tích lũy trong cơ quan chứa sản phẩm ( hạt, củ, quả...) có giá trị kinh tế đối với con người.
- Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học.

II. Tăng năng suất cây trồng thông qua điều tiết quang hợp

1. Tăng diện tích bộ lá
=> Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng => tăng cường độ quang hợp -> tăng tích lũy chất hữu cơ -> tăng năng suất cây trồng.
- Biện pháp: chăm sóc, bón phân, tưới nước hợp lí..
- Trị số diện tích lá ảnh hưởng đến quang hợp
VD: trị số cực đại của diện tích lá đối với cây lấy hạt là 3 - 4 (30000 - 40000 mét vuông/ha) đối với cây lấy củ, rễ là 4 - 5,5.
2. Tăng cường độ quang hợp 
- Cường độ quang hợp là thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp, có ảnh hưởng quyết định đến sự tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.
- Biện pháp: tưới tiêu, bón phân hợp lí, chăm sóc tốt tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.
3. Tăng hệ số kinh tế
- Biện pháp: chọn giống và bón phân hợp lí