Bài 2. Ứng động - Sinh học 11

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng. Các kiểu ứng động: ứng động sinh trưởng, ứng động không sinh trưởng.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 2. Ứng động

I. Khái niệm và vai trò 

1. Khái niệm 
Ứng động là vận động phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng của môi trường (do tác động từ nhiều phía của môi trường).
Các loại ứng động:
- Tùy theo tác nhân kích thích: quang ứng động, hóa ứng động, nhiệt ứng động, điện ứng động...
- Tùy theo vận động có gây ra sự sinh trưởng của thực vật hay không mà người ta chia ra ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng.
2. Vai trò
Ứng động giúp thực vật thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường để tồn tại và phát triển.

II. Các kiểu ứng động

1. Ứng động sinh trưởng
Ứng động sinh trưởng là vận động cảm ứng do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng dãn dài của các tế bào tại lai phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa) do tác động của kích thích.
Một số ví dụ về ứng động:
+ Ứng động nở hoa: Hoa của cây bồ công anh nở ra vào lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối hoặc lúc ánh sáng yếu.
2. Ứng động không sinh trưởng
Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào (liên quan chủ yếu đến hiện tượng sức trưởng nước).
- Các dạng ứng động không sinh trưởng:
+ Ứng động sức trưởng
+ Ứng động tiếp xúc và hóa ứng động.
Cơ sở tế bào học: Do sự biến đổi hàm lượng nước trong các tế bào chuyên hóa (khí khổng) và cấu trúc chuyên hóa (chỗ phình) hoặc do sự lan truyền kích thích cơ học hay hóa học gây nên.