Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 11 sách giáo khoa sinh học 12. Về liên kết và hoán vị gen. ĐỊnh nghĩa, cơ chế và ý nghĩa. Có bài tập trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

I. Liên kết gen

- Các gen trên cùng 1 NST thường di truyền cùng nhau. Hiện tượng các gen thường xuyên di truyền cùng nhau được gọi là liên kết với nhau

- Nhóm gen trên cùng 1 NST di truyền cùng nhau gọi là 1 nhóm gen liên kết

- Số lượng nhóm gen liên kết thường bằng số lượng NST trong bộ đơn bội của loài.

II. Hoán vị gen

- Trong quá trình giảm phân, các NST tương đồng có thể trao đổi các đoạn tương đồng cho nhau dẫn đến hoán vị gen, làm xuất hiện các tổ hợp gen mới

- Tần số hoán vị gen dao động từ 0-50% là thước đo khoảng cách tương đối giữa các gen trên NST, được tính bằng phần trăm số cá thể có tái tổ hợp gen. 

- Hai gen nằm càng gần nhau thì tần số hoán vị gen càng thấp và ngược lại 

III. Ý nghĩa

- Liên kết gen giúp duy trì sự ổn định của loài

- Hoán vị gen tạo ra biến dị tổ hợp ở các loài sinh sản hữu tính, tạo nên nguồn biến dị di truyền cho quá trình tiến hóa