Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 20 sách giáo khoa sinh học 12. Công nghệ gen, ứng dụng trong tạo giống động vật và thực vật. Có bài tập trắc nghiệm

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

I. Công nghệ gen

- Là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen mới 

- Gồm các bước:

a) Tạo ADN tái tổ hợp.

b) Đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận

c) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp

II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen

- Sinh vật biến đổi gen là sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm cho biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình.

-  3 cách tạo sinh vật biến đổi gen:

+ Đưa thêm 1 gen lạ vào hệ gen

+ Làm biến đổi 1 gen đã có sẵn trong hệ gen

+ Loại bỏ hoặc làm bất hoạt 1 gen nào đó trong hệ gen