Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 22 sách giáo khoa sinh học 12. Về các vấn đề xã hội liên quan đến di truyền học. Việc bảo tồn gen cũng là một trong những vấn đề của y học hiện đại

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

1. Bảo vệ vốn gen của loài người

    - Chỉ một phần đột biến bị loại bỏ bởi CLTN và các yếu tố ngẫu nhiên; nhiều loại gây "gánh nặng di truyền" cho loài người
    - Tạo môi trường sạch nhằm hạn chế các tác nhân đột biến
        + Các vấn đề về môi trường: ô nhiễm nước, đất, không khí.
        + Con người tiếp xúc với nhiều loại tác nhân đột biến
        => cần thiết phải tạo môi trường sạch.
    - Tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
        + Phát hiện sớm thai nhi có khuyết tật di truyền là cần thiết
        + Tư vấn di truyền giúp đưa ra các dự đoán và lời khuyên về khả năng mắc bệnh di truyền ở thai nhi
        + Cần chẩn đoán đúng bệnh và xây dựng phả hệ của người bệnh
        + Xét nghiệm trước sinh: những xét nghiệm để biết thai nhi có bị bệnh di truyền nào đó hay không
        + Hai kỹ thuật: Chọc dò dịch ối và sinh thiết tua nhau thai.
    - Liệu pháp gen - kỹ thuật của tương lai
        + Kỹ thuật chữa bệnh bằng thay thế gen gọi là liệu pháp gen
        + Một trong số khó khăn là virut có thể làm hỏng các gen khác.

2. Một số vấn đề xã hội của di truyền y học

    - Tác động xã hội của việc giải mã bộ gen người
        + Liệu những hiểu biết về bộ gen của mỗi người có giúp tránh được bệnh tật hay chỉ là thông báo trước về một cái chết không tránh khỏi
        + Hồ sơ di truyền cá nhân có bị sử dụng để chống lại chính họ không?
    - Vấn đề phát sinh do công nghệ gen và công nghệ tế bào
        + Các gen kháng thuốc kháng sinh?
        + Các sản phẩm biến đổi gen có an toàn không?
        + Các gen kháng thuốc diệt cỏ, các chất độc từ gen kháng sâu bọ?...
        + Nhân bản vô tính?
    - Vấn đề di truyền khả năng trí tuệ
        + Hệ số thông minh IQ
        + Khả năng trí tuệ và sự di truyền
    - Di truyền học với bệnh AIDS
        + Bệnh AIDS gây nên bởi virut HIV
        + Hạt virut gồm 2 phân tử ARN, protein cấu trúc và enzym.
        + HIV/AIDS là đại dịch toàn cầu.