Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 24 sách giáo khoa sinh học 12. Nêu các bằng chứng về sự tiến hóa của sinh giới, có 4 loại bằng chứng đưuọc các nhà khoa học đưa ra. Có bài tập trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức, đáp án và hướng dẫn chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa

I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

- Sự tương đồng về 1 số đặc điểm giải phẫu giữa các loài là bằng chứng cho thấy chúng được tiến hóa từ 1 loài tổ tiên.

II. Bằng chứng phôi sinh học

- Sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở 1 số động vật có xương sống cũng gián tiếp chứng minh các loài này có chung 1 tổ tiên

- Các loài có họ hàng càng gần gũi thì sự phát triển phôi của chúng càng giống nhau và ngược lại

III. Bằng chứng địa lý sinh vật học

- Nhiều loài phân bố ở các vùng địa lý khác nhau nhưng lại giống nhau về 1 số đặc điểm đã được chứng minh là  chúng bắt nguồn từ 1 loài tổ tiên, sau đó phân tán sang vùng khác. Điều này cũng cho thấy sự giống nhau giữa các loài chủ yếu là do có chung nguồn gốc hơn là do chịu sự tác động của môi trường

IV. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

- Sự tương đồng về nhiều đặc điểm cấp phân tử và tế bào cũng cho thấy các loài trên Trái Đất đều có chung tổ tiên