Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 25 sách giáo khoa sinh học 12. Về các học thuyết tiến hóa của Đacuyn và Lamac. Hai nhà khoa học đã đưa ra những bằng chứng tiến hóa nhằm củng cố học thuyết của mình. Có bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức, kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Dacuyn

I. Học thuyết Lamac

-Lamac là một trong những người đầy tiên có được bằng chứng chứng minh các loài sinh vật biến đổi dưới tác động môi trường

- Cơ chế:

+ Sự thay đổi một cách chậm chạp và liên tục của môi trường sống là nguyên nhân phát sinh các loài mới từ những loài tổ tiên

+ Cơ chế làm biến đổi từ loài này sang loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan. Cơ quan nào hoạt động nhiều thì cơ quan đó thay đổi liên tục phát triển còn cơ quan nào không hoạt động thì cơ quan đó dần dần tiêu biến

+ Những đặc điểm thích nghi được hình thành do sự tương tác của sinh vật với môi trường theo kiểu sử dụng hay không sử dụng cơ quan luôn được di truyền cho thế hệ sau

- Nội dung: Từ loài tổ tiên ban đầu do môi trường thay đổi theo những hướng khác nhau nên lâu ngày, các sinh vật sẽ tập luyện để thích ứng với các môi trường mới và do vật hình thành nên những loài khác nhau

II. Học thuyết tiến hoá Dacuyn

- Dacuyn đã giải thích sự hình thành các loài từ một tổ tiên chung bằng cơ chế CLTN

- Nội dung:

+ Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn và do vậy chỉ một số ít cá thể sinh ra được sống sót qua các thế hệ

+ Trong cuộc đấu tranh sinh tồn, những cá thể sinh vật nào có biến dị di truyền giúp chúng thích nghi tốt hơn dẫn đến khả năng sống sót và khả năng sinh sản cao hơn cá thể khác thì những cá thể đó sẽ để lại nhiều con hơn cho quần thể. Theo thời gian số lượng cá thể có biến dị thích nghi sẽ ngày một tăng và số lượng cá thể không có biến dị thích nghi sẽ ngày một giảm. Dacuyn gọi quá trình này là CLTN

- Với cơ chế của CLTn, Dacuyn đã giải thích được sự thống nhất trong đa dạng của các loài sinh vật trên trái đất. Thống nhất vì chúng được bắt nguồn từ tổ tiên chung, còn đa dạng hay khác biệt là do các loài đã tích luỹ được các đặc điểm thích nghi với các môi trường sống khác nhau qua hàng triệu năm tiến hoá