Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp) - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 30 sách giáo khoa sinh học 12. Hình thành loài ở cùng khu vực địa lý. Có bài tập trắc nghiệm và đáp án chi tiết.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp)

II. Hình thành loài cùng khu vực địa lý.
1. Hình thành loài bằng cách ly tập tính và cách ly sinh thái

    - Cách ly tập tính
        + Nếu cá thể trong quần thể do đột biến có được kiểu gen làm thay đổi tập tính giao phối thì có xu hướng hình thành quần thể cách ly với quần hể gốc.
        + Theo thời gian sẽ hình hành loài mới 
    - Cách ly sinh thái:
        + Nếu các cá thể ở hai ổ sinh thái khác nhau thì lâu dần dẫn tới cách ly sinh sản và hình thành loài mới
        + Xảy ra đối với những loài ít di chuyển.

2. Hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa

    - Nhờ sự sai khác về NST, quá trình này đã nhanh chóng tạo ra loài mới.
    - Thường xảy ra ở thực vật, hiếm gặp ở động vật. Do thể đa bội hiếm xuất hiện ở động vật.