Bài 32: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 32 sách giáo khoa sinh học 12. Các quá trình tiến hóa hóa học, tiền sinh học diễn ra như thế nào? Có ý nghĩa gì. Có bài tập trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

- Sự sống trên Trái Đất được phát sinh và phát triển qua các giai đoạn tiến hóa hóa học, tiền sinh học và sinh học

I. Tiến hóa hóa học

- gồm 2 quá trình: 

+ Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ

+ Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ. 

Ta có thể hình dung như sau: 

- Trong điều kiện bầu khí quyển nguyên thủy không có hoặc rất ít oxy, với nguồn năng lượng là các tia chớp, núi lửa, tia tử ngoại.. 1 số chất vô cơ kết hợp với nhau tạo nên các chất hữu cơ đơn giản như axitamin, nucleic, đường đơn, cũng như các axit béo. Trong những điều kiện nhất định, các đơn phân kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử. 

II. Tiến hóa tiền sinh học

- Khi các đại phân tử xuất hiện trong nước và tập trung với nhau thì các phân tử kị nước sẽ lập tức hình thành nên lớp màng bao bọc lấy tập hợp các đại phân tử huuwx cơ tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau. Những giọt nhỏ chứa các đại phân tử hữu cơ có màng bao bọc và chịu sự tác động của CLTN sẽ tiến hóa dần tạo nên các tế bào sơ khai