Bài 34: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 34 sách giáo khoa sinh học 12. Loài người xuất hiện từ khi nào? Đã có bao nhiêu loài người khác nhau xuất hiện và tồn tại trên trái đất? Có bài tập trắc nghiệm va hướng dẫn giải chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 34: Sự phát sinh loài người

1. Quá trình phát sinh loài người hiện đại

    - Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người
        + Vẽ được cây chủng loại phát sinh con người (sơ đồ hóa mối quan hệ tiến hóa loài người với những loài họ hàng.
        + Chỉ ra đặc điểm nào xuất hiện trước, đặc điểm nào mới xuất hiện
        + Người và các loài vượn hiện nay có rất nhiều đặc điểm chung về ADN và protein

 

\n<title></title> \n<title></title>
    - Các dạng vượn người hóa thạch và quá trình hình thành loài người
        + Cách đây khoảng 5-7 triệu năm, người và cá loài vượn người hiện nay mới tách ra từ tổ tiên chung
        + Chi Homo: Loài H. habilis (người khéo léo); H. erectus (người đứng thẳng); H. sapiens (người hiện đại);....
        + Giả thuyết: ra đi từu châu Phi; hoặc tiến hóa từ các vùng khác nhau trên trái đất.

2. Người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa

    - Bộ não H. sapiens từ hàng chục nghìn năm không có sự sai khác về kích thước so với người hiện đại
    - Xã hội loài người hiện nay khác xa thời kỳ đầu.
    - Sự tiến hóa văn hóa.
    - Ít phụ thuộc thiên nhiên; kích thước cơ thể lớn hơn, tuổi thọ cao hơn.