Bài 42: Hệ sinh thái - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 42 sách giáo khoa sinh học 12. Thế nào là hệ sinh thái? Thành phần và phân loại? Có bài tập trắc nghiệm và hướng dẫn giải chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 42: Hệ sinh thái

1. Khái niệm hệ sinh thái

    - Bao gồm quần xã và sinh cảnh (môi trường vô sinh)
    - Là một hệ sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định
    - Có hai quá trình là:
        + đồng hóa: sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp các chất hữu cơ do các sinh vât tự dưỡng.
        + dị hóa: do các sinh vật phân giải thực hiện
    - Kích thước của một hệ sinh thái rất đa dạng
    - Bất kỳ một chu trình sinh học hoàn chỉnh đều được coi là hệ sinh thái

2. Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái.

    Gồm 2 thành phần: vô sinh và hữu sinh
    - Thành phần vô sinh: môi trường vật lý
    - Thành phần hữu sinh: quần xã sinh vật
        + Sinh vật sản xuất
        + Sinh vật tiêu thụ
        + Sinh vật phân giải

3. Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất.

    - Các hệ sinh thái tự nhiên
        + Các hệ sinh thái trên cạn:
          . Rừng nhiệt đới
          . Sa mac, hoang mạc
          . Savan đồng cỏ, thảo nguyên
          . Rừng lá rộng ôn đới
          . Rừng thông phương Bắc
          . Đồng rêu hàn đới
        + Các hệ sinh thái dưới nước
          . Hệ sinh thái nước mặn: ven biển và biển khơi
          . Hệ sinh thái nước ngọt: nước đứng và nước chảy
    - Các hệ sinh thái nhân tạo: có vai trò quan trọng trong đời sống con người