Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái. - Sinh học 12

Tóm tắt lý thuyết bài 45 sách giáo khoa sinh học 12. Các dòng năng lượng trên trái đất có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường, sinh vật? HIệu suất sinh thái có ứng dụng như thế nào? Bài tập trắc ngheiemj có đáp án chi tiết

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

I. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

1. Phân bố năng lượng trên Trái Đất

   - Mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho Trái Đất. Ánh sáng mặt trời phân bố không đều. Càng lên cao, năng lượng càng mạnh. Vùng xích đạo có tia sáng mạnh hơn các vùng khác. Ánh sáng còn thay đổi theo mùa trong năm

   - Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào thành phần tia sáng. Sinh vật sản xuất chỉ sử dụng những tia sáng nhìn thấy cho quá trình quang hợp

2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

    Trong hệ sinh thái, năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường, còn vật chất được trao đổi qua chu tình dinh dưỡng

\n<title></title> \n<title></title>

II. Hiệu suất sinh thái

   - Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái

   - Phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp, bài tiết, bộ phận rơi rụng,...

   - Chỉ có khoảng 10% năng lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao hơn