Bài 31: Công nghệ tế bào - Sinh học 9

Mô tả cơ bản về công nghệ tế bào và ứng dụng của nó trong nghiên cứu và sản xuất. Là một trong những ứng dụng của di truyền học

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 31: Công nghệ tế bào

1. Khái niệm công nghệ tế bào

    - Là ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh
    - Tách tế bào từ cở thể rồi nuôi cấy trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo thích hợp tạo mô non (mô sẹo)
    - Dùng hoocmôn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh

2. Ứng dụng công nghệ tế bào

    Ứng dụng rộng rãi ở thực vật; với động vật cũng đã đạt những thành tựu bước đầu.
    - Nhân giống vô tính trong ống nghiệm (vi nhân giống) ở cây trồng
        + Tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc tế bào lá non)
        + Nuôi cấy trong ống nghiệm tạo mô sẹo
        + Nuôi cấy mô sẹo trong môi trường thíc h hợp, kích thích phân hóa thành cơ thể hoàn chỉnh
        + Các cây non được chuyển sang trồng trong các bầu trong vườn ươm có mái che, rồi mới đưa ra đồng ruộng.
        
        + Ở nước ta, đã có quy trình nhân giống vô tính hoàn thiện đối với khoai tây, mía, dứa và một số giống phong lan
        + Giúp bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
    - Ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng.
        + Phát hiện và chọn lọc dòng tế bào xôma biến dị.
        + Một dòng tế bào xôma là tập hợp các tế bào được hình thành từ một tế bào xôma ban đầu.
        + Chọn dòng tế bào chịu nóng và khô từ tế bào phôi của giống lúa CR203 để tạo giống DR2 có năng suất và độ thuần chủng cao, chịu nóng và khô hạn tốt
    - Nhân bản vô tính ở động vật
        + Nhân bản vô tính thành công với cừu (cừu Đôli 1997), bò (2001) và một số loài khác.
        + Việt Nam thành công với cá trạch.
        + Tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào động vật được chuyển gen người mở ra khả năng cung cấp cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng nội tạng