Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã - Sinh học 9

Moi trường tự nhiên đã và đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự phát triển của con người. Chính vì vậy, cần phải khôi phục cũng như giữ gìn thiên nhiên hoang dã, cũng chính là bảo vệ môi trường sống của chính loài người

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

Bài 59: Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

1.  Ý nghĩa của việc khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã 

           - Nhiều vùng đất trên Trái Đất đang bị suy thoái, rất cần có biện pháp khôi phục và gìn giữ

           - Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng

           - Mỗi quốc gia cần có biện pháp khôi phục môi trường và bảo vệ thiên nhiên để phát triển bền vững

2. Các biện pháp bảo vệ thiên nhiên:

            - Bảo vệ tài nguyên sinh vật: Bảo vệ rừng là nơi sống của các loài sinh vật, xây dựng các khu bảo tồn các vườn quốc gia để bảo vệ các sinh vật hoang dã, trồng rừng tạo môi trường sống cho các loài sinh vật, nghiêm cấm săn bắn động vật hoang dã và khai thác quá mức các loài sinh vật,....

            - Cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa: Tích cực trồng rừng phủ xanh dất trống đồi trọc, tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí, thay đổi các loại cây trồng hợp lí,....

3. Vai trò của học sinh trong việc bảo vệ thiên nhiên hoang dã

             - Tuyên truyền để mọi người hiểu được vai trò của tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người và môi trường Trái Đất, giúp mọi người thấy được các hậu quả có thể xảy ra nếu tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt và suy thoái. Từ đó để nang cao ý thức bảo vệ thiên nhiên của mọi người