Tuần 1: Chữ (e - v) - Dấu (sắc - hỏi - nặng - huyền - ngã) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm e, b,Nhận biết được các dấu ghi thanh sắc, thanh hỏi, thanh nặng, thanh huyền, thanh ng. Bước đầu biết ghép các tiếng đơn giản. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)