Tuần 13: Vần (ăm - âm - ôm - ơm - em - êm - im - um - iêm - yêm) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh biết đọc và viết được các từ có liên quan đến các vần: ăm, âm, ôm, ơm, em, êm, im, um, iêm, yêm. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)