Tuần 23: Chủ điểm: Nhà trường - Tiếng Việt Lớp 1

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các tiếng có âm, vần dễ lẫn như c/k, ai/ay, n/l. Luyện viết chữ hoa A, Ă, Â, B.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)