Tuần 4: Chữ (u - ư - x - ch - s - r - k - kh) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh đọc và viết được các từ có liên quan đến chữ: u, ư, x, ch, s, r, k, kh. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)