Tuần 5: Chữ (p - ph - nh - g - gh - q - qu - gi - ng - ngh) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh đọc và viết được các có liên quan đến chữ: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)