Tuần 6: Chữ (y - tr) - Chữ thường - Chữ hoa - Vần( ia - ua - ưa ) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh biết đọc và viết các từ liên quan đến chữ y, tr và vần ia, ua, ưa,Biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)