Tuần 9: Vần (iêu - yêu - ưu - ươu - on - an - ân - ăn) - Tiếng Việt Lớp 1

Học sinh biết đọc và viết được các từ có liên quan đến các vần: iêu, yêu, ưu, ươu, on, an, ân, ăn. Tiếng việt 1.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây

(Lớp 1 do mới bắt đầu làm quen với chương trình Tiếng Việt nên luyenthi123 chỉ đưa ra một dạng bài học ở mức trung bình nhưng có bao gồm các câu hỏi dễ - trung bình và một vài câu khó hơn một chút để học sinh luyện tập.)