Tuần 10 - Chủ điểm: Ông bà - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Ôn tập lại c/k, l/n, dấu hỏi/dấu ngã, dấu chấm, dấu chấm hỏi. Luyện viết chữ hoa H. Mở rộng vốn từ về họ hàng.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây