Tuần 20 - Chủ điểm: Bốn mùa - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như s/x, iêt/iêc. Luyện viết chữ hoa Q. Mở rộng vốn từ về thời tiết. Đặt và trả lời cho câu hỏi Khi nào ?. Làm quen với dấu chấm than.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây