Tuần 21 - Chủ điểm: Chim chóc - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như tr/ch, uôt/uôc. Luyện viết chữ hoa R. Mở rộng vốn từ về chim chóc. Đặt và trả lời cho câu hỏi Ở đâu ?.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây