Tuần 22 - Chủ điểm: Chim chóc - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như r/d/gi, dấu hỏi và dấu ngã. Luyện viết chữ hoa S. Mở rộng vốn từ về loài chim. Ôn dấu chấm, dấu phẩy.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây