Tuần 23 - Chủ điểm: Muông thú - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn l/n, ươc/ươt. Luyện viết chữ hoa T. Mở rộng vốn từ về muông thú. Đặt và trả lời cho câu hỏi Như thế nào ?.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây