Tuần 3 - Chủ điểm: Bạn bè - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như ng/ngh, tr/ch. Phân biệt dấu hỏi, dấu ngã. Luyện viết chữ hoa B. Làm quen với từ ngữ chỉ sự vật.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây