Tuần 30 - Chủ điểm: Bác Hồ - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như tr/ch, êt/êch. Luyện viết chữ hoa M theo kiểu 2. Mở rộng vốn từ về Bác Hồ.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây