Tuần 33 - Chủ điểm: Nhân dân - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như s/x, i/iê. Luyện viết hoa chữ V theo kiểu 2. Mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây