Tuần 34 - Chủ điểm: Nhân dân - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như tr/ch, o/ô, dấu hỏi, dấu ngã. Ôn cách viết các chữ hoa A, M, N, Q, V theo kiểu 2. Mở rộng vốn từ chỉ nghề nghiệp. Ôn tập về từ trái nghĩa.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây