Tuần 5 - Chủ điểm: Trường học - Tiếng Việt lớp 2

Đọc, hiểu truyện. Viết đúng các từ có âm, vần dễ lẫn như ia/ya, l/n, en/eng. Luyện viết chữ hoa D. Làm quen với tên riêng, cách viết tên riêng và kiểu câu Ai là gì ?.

Bạn phải là thành viên VIP mới được làm bài này! Đăng ký mua thẻ VIP tại đây